1. Information om insamling av personuppgifter och leverantörsidentifiering

(1) Vi informerar dig härmed om insamling av personuppgifter vid användning av denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera dig eller andra fysiska personer personligen, alltså t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(2) Tjänsteleverantören enligt avsnitt 13 i Telelagen (TMG) och den ansvariga myndigheten enligt avsnitt 3, moment 7 i den federala dataskyddslagen (BDSG) är IVECO lokal juridisk person, se vårt sidhuvud i detta avseende.

2. Insamling av personuppgifter med användning av informationen

(1) Tack vare den rena informationsanvändning av webbplatsen, kommer vi, om du om du får information skickad till dig, inte att samla in några personuppgifter, med undantag av de uppgifter, som din webbläsare skickar för att göra det möjligt för dig att besöka webbplatsen. De är:

(2) Kakor kommer att lagras på din dator då du använder denna webbplats. Kakor gäller små textfiler som lagras på hårddisken och tilldelas den webbläsare som används av dig och genom vilken information skickas till den myndighet som sätter in kakan (i detta fall vi). Kakor kan inte utföra program eller överföra virus till din dator. De används för att göra Internet-erbjudanden mer användarvänliga och effektiva i allmänhet.

(3) Den här webbplatsen använder kakor i följande utsträckning: Tillfälliga kakor (tillfälligt bruk), beständiga kakor (tidsbegränsad användning), tredjeparts kakor (från tredjepartsleverantörer), flash-kakor (permanent bruk).

(4) Denna lagrade information kommer att lagras separat från uppgifterna, som kan komma att matas in senare i vårt företag. Uppgifterna i cookies länkas i synnerhet inte med dina övriga uppgifter.

(5) Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare. men vi vill informera er om att i detta fall, i förekommande fall, inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

3. Insamling av personuppgifter via kontaktformuläret

Vi samlar in dina personuppgifter om du gör dessa tillgängliga för oss genom att fylla i kontaktformuläret. Angivna uppgifter kommer att uteslutande bearbetas och användas för att göra den begärda informationen tillgänglig för dig. Obligatoriska uppgifter för behandling av känsliga data är märkta följaktligen. En bearbetning och användning av dina data utöver detta i reklamsyfte eller för marknadsundersökningar utförs endast efter ditt uttryckliga medgivande.

4. Använda Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ( "Google" ). Google Analytics använder så kallade kakor, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att utföra en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress dock att först förkortas av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i en annan stat i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att sändas till en server tillhörande Google i USA och förkortas där. Genom beslut av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och användningen av Internet för webbplatsens operatör.

(2) IP-adressen som överförs av webbläsaren inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data av Google.

(3) Du kan förhindra inmatning av data som genereras av kakan och som hänvisar till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa uppgifter från Google genom att hämta och installera insticksprogram som är tillgängliga under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med filändelsen "_anonymizeIp()". På detta sätt kan IP-adresser bearbetas vidare i en förkortad form, för att därmed utesluta direkta hänvisningar till personen i fråga.

(5) Användningen av Google Analytics sker i enlighet med de förutsättningar som de tyska dataskyddsmyndigheterna kommit överens med Google om. Information om utomstående leverantör: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användningsvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt gällande sekretessen: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt sekretesspoliyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Använda Social Medias insticksprogram

(1) För närvarande använder vi följande insticksprogram för sociala media: Facebook, Twitter, Linkedln, Xing. Vi använder därmed den så kallade lösningen i två klickningar. Detta innebär att om du besöker vår webbplats, vidarebefordras först och främst inga personuppgifter till leverantörerna av dessa insticksprogram. Du kommer att känna insticksprogrammets leverantör tack vare märkningen på den gråtonade rutan på grund av den första bokstaven. Endast om du klickar på ett av insticksprogrammen kommer personuppgifterna att översändas: Genom aktivering av insticksprogrammet kommer uppgifterna automatiskt att överföras till respektive insticksprogramleverantör och lagras där (med amerikanska leverantörer i USA). Vi har inte något inflytande på de insamlade uppgifterna och transaktionerna för databehandling och är vi medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet eller tidsfristerna för lagringen. Eftersom insticksprogrammets leverantör i synnerhet genomför datainsamlingen via kakor rekommenderar vi dig att rensa alla kakor innan du klickar på den nedtonade boxen via säkerhetsinställningarna i webbläsaren.

(2) När du aktiverar ett insticksprogram från en leverantör får du den information som du har återkallat från motsvarande webbsida i vårt online-erbjudande. Dessutom kommer de data som anges i § 4 i denna policy att skickas i händelse av Facebook och Xing enligt den information om respektive leverantörer i Tyskland, kommer endast en anonymiserad IP att samlas in. Detta sker oavsett om du har ett konto med insticksprogrammets leverantör och är inloggad där. Om du är inloggad med insticksleverantören kommer dessa uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du trycker på den aktiverade knappen och t.ex. länkar webbplatsen kommer insticksprogrammets leverantör att lagra även denna information i ditt användarkonto och offentligt informera dina kontakter om den. Om du inte begär tilldelningen med din profil hos insticksprogrammets leverantör, måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

(3) Insticksprogrammets leverantör ska lagra dessa uppgifter som en användningsprofil och använda dessa i syften som reklam, forskning och/eller utformningen av webbplatsen enligt behoven. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att presentera reklam som lämpar sig för behoven och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, och måste då kontakta respektive insticksprogramleverantör för att utöva denna rätt.

(4) Du kommer att få ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och bearbetningen av insticksprogrammets leverantör i sekretesspolicyn från dessa leverantörer som anges nedan. Där får du också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheterna i detta avseende för att skydda din integritet.

(5) Adresser till respektive leverantör och URL med sekretessinformation:

6. Rätt till information och återkallning

(1) Du har rätt att begära information från oss hela tiden om de data som lagras i vårt företag som rör dig samt deras ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare, till vilka dessa uppgifter vidarebefordras samt syftet med lagringen.

(2) Om du har beviljat samtycke till användning av data, kan du återkalla detta när som helst.

(3) Vänligen skicka in alla förfrågningar om information eller invändningar mot databehandling via e-post till businessunitused@iveco.com eller till adressen som anges i vår brevhuvud.

7. Datasäkerhet

Vi bibehåller nuvarande tekniska åtgärder för att garantera datasäkerheten, i synnerhet för att skydda dina personuppgifter mot risker med dataöverföringar samt mot att tredje part får kännedom om dem. Dessa justeras enligt teknologins aktuella status.

8. Barn

Vi samlar inte in personuppgifter om minderåriga. I händelse av att data samlas in oavsiktligt kommer vi att radera dessa omedelbart.

Prenumerera på nyhetsbrev